Botulinum Toxin การฉีดโบทูลินั่มท็อกซิน

ริ้วรอยทั้งร่องลึก และร่องตื้นบนผิวหนัง เกิดจากการหดตึงของกล้ามเนื้อใต้ผิวหนังมากเกินไป บางครั้งการทำงานที่ไม่เท่ากันของกล้ามเนื้อ ก็อาจทำให้ใบหน้าเปลี่ยนรูปไป เช่น คิ้วยก ตาตก มุมปากตก เป็นต้นในปัจจุบันจึงมีการใช้สาร Botulinum Toxin มาช่วยให้กล้ามเนื้อที่ทำงานมากเกินไป ทำงานลดลง จึงช่วยลดริ้วรอย และช่วยปรับรูปหน้าได้ (แต่ถ้าใช้ Botulinum Toxin มากเกินไปจะทำให้กล้ามเนื้อไม่ทำงาน จนเกิดหน้าเบี้ยวได้เช่นกัน)

Botulinum Toxin สร้างมาจากเบคทีเรียที่ชื่อว่า Clostridium botulinum เป็นสารพิษโปรตีน ทำงานโดยการแย่งจับสารสื่อประสาท ทำให้เส้นประสาทไม่สามารถสั่งการกล้ามเนื้อให้หดตัวได้ เมื่อฉีด Botulinum Toxin กล้ามเนื้อจึงทำงานลดลง แต่เมื่อเวลาผ่านไป ร่างกายจะสามารถฟื้นฟูกลับมา ทำให้กล้ามเนื้อกลับมาทำงานได้อีกครั้งนึง โดยทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือน เป็นสาเหตุให้ต้องกลับมาเติม Botulinum Toxin กันอีกครั้งนึง

การฉีด Botulinum Toxin นั้นไม่มีอันตรายร้ายแรง เนื่องจากความเข้มข้น และปริมาณที่ใช้นั้นน้อยมาก ผลอันไม่พึงประสงค์ของ Botulinum Toxin จะเกิดจากการฉีดผิดตำแหน่ง หรือใช้ปริมาณต่อกล้ามเนื้อมัดนั้นมากเกิดไป ทำให้เกิดหน้าเบี้ยวได้ แต่สามารถกลับเป็นปกติได้ใน 6 เดือน

  • เหมาะสำหรับเด็ก อายุ 5-15 ปี
  • เหมาะสำหรับหนุ่มสาววัยทำงาน
  • เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ วัยทอง