Filler Treatment การฉีดฟิลเลอร์

บนใบหน้าของเรามีชั้นไขมันใต้ผิวหนังอยู่ 2 ชนิด คือไขมันหน้าเด็ก กับ ไขมันอ้วน เมื่ออายุมากขึ้นไขมันหน้าเด็กจะฝ่อตัวลง ขณะที่ไขมันอ้วนสะสมมากขึ้น ทำให้ใบหน้าดูแก่ ดูโทรม หย่อนคล้อย การออกกำลังกายช่วยลดไขมันอ้วนลงได้ แต่ไม่สามารถทำให้ไขมันหน้าเด็กเพิ่มขึ้นเหมือนสมัยวัยรุ่นได้

Filler เป็นการใช้สารเติมเต็ม เพื่อแทนที่ไขมันหน้าเด็กที่ฝ่อหายไป หรือใช้เติมเต็มใบหน้าเพื่อปรับรูปหน้าให้สมส่วนมากขึ้น โดยสามารถใช้สารเติมเต็มได้หลายชนิด แต่สารเติมเต็มที่ถูกกฎหมายของไทยมีเพียงชนิดเดียวคือ Hyaluronic acid (HA) ซึ่งสามารถสลายได้เองหลังฉีดภายใน 6 เดือน – 2 ปี (แล้วแต่รุ่น และยี่ห้อ) นอกจากนี้ HA แต่ละชนิดยังมีคุณสมบัติแตกต่างกัน ทั้งความแน่น การกระจายตัว ความยืดหยุ่น หรือความสามารถในการอุ้มน้ำ ดังนั้นการเลือกใช้ชนิดของ HA filler ให้เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน

อันตรายของการฉีด Filler เกิดจากสารเติมเต็มที่ใช้ไปกดทับ หรืออุดตันหลอดเลือด ทำให้อวัยวะบางส่วนขาดเลือด หากไปอุดตันหลอดเลือดที่เลี้ยงจอประสาทตา ก็สามารถทำให้ตาบอดได้ การฉีด Filler จึงต้องกระทำโดยแพทย์ผู้ชำนาญการ มีประสบการณ์ยาวนาน และมีทักษะการฉีดขั้นสูง เพื่อให้มั่นใจในผลลัพธ์ และความปลอดภัยจากการฉีด Filler

  • เหมาะสำหรับเด็ก อายุ 5-15 ปี
  • เหมาะสำหรับหนุ่มสาววัยทำงาน
  • เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ วัยทอง