OLIGOSCAN : การตรวจระดับแร่ธาตุ และโลหะหนักในเนื้อเยื่อ

แร่ธาตุ และโลหะหนักต่างๆ ที่สะสมในร่างกาย มักจะสะสมอยู่ในเนื้อเยื่อของเรา ไม่ได้อยู่ในเลือด หรือปัสสาวะ การตรวจระดับโลหะหนักที่แนะนำจึงเป็นวิธีการตรวจในเนื้อเยื่อ คือการตรวจด้วยเครื่อง OligoScan เป็นการใช้เทคโนโลยี Spectrophotometry ส่องแสงลงบนบริเวณฝ่ามือ และวัดการสะท้อนกลับของแสงที่ตกกระทบแร่ธาตุ และโลหะหนัก ผลตรวจสามารถบอกระดับของโลหะหนัก 14 ชนิด และระดับแร่ธาตุได้อีกกว่า 20 ชนิด ทำให้เรารู้ระดับที่แท้จริงว่าขาดแร่ธาตุชนิดใด หรือมีโลหะหนักชนิดใดเกินในเนื้อเยื่อ

เทคโนโลยีการตรวจด้วยเครื่อง OligoScan เป็นลิขสิทธิ์จากสหรัฐอเมริกา ทุกครั้งที่มีการตรวจต้องส่งผลการสะท้อนกลับของแสงไปวิเคราะห์ ด้วยโปรแกรมพิเศษที่อเมริกา ผลตรวจที่ได้จึงเชื่อถือได้ถึงความถูกต้อง แม่นยำ คุ้มค่า

ผลที่ได้สามารถบอกถึงสมดุลแร่ธาตุในร่างกาย ประสิทธิภาพในการกำจัดสารพิษของร่างกาย รวมถึงการสะสมของโลหะหนักภายในเซลล์ที่ก่ออนุมูลอิสระ เป็นผลให้เซลล์แก่ เสื่อม และตายจากไป และยังรบกวนระบบการทำงานของร่างกาย ทำให้เกิดอาการเหนื่อยล้า นอนไม่หลับ ไม่มีแรง ปวดศีรษะ ลดน้ำหนักได้ยาก การตรวจ Oligoscan จึงจะช่วยให้แพทย์ปรับสมดุลแร่ธาตุ และกำจัดพิษจากโลหะหนักออกได้อย่างถูกต้อง