WEIGHT MANAGEMENT : การควบคุมน้ำหนัก

สาเหตุของน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นมาได้หลากหลาย ไม่ใช่เกิดกจาการกินมากเกินไปเพียงอย่างเดียว ส่วนใหญ่แล้วผู้ที่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักตัว ไม่ว่าจะน้อยเกินไป หรือมากเกินไป มักมีภาวะฮอร์โมนเสียสมดุลซ่อนอยู่ ทำให้สูญเสียกลไกการควบคุมเมตาบอลิซึม และกลไกการรับรู้ความหิว/อื่มของร่างกายไป

บางคนมีภาวะ Hidden Hunger หรือการขาดสารอาหารบางชนิดโดยไม่รู้ตัวแอบแฝงอยู่ โดยเฉพาะการขาดโปรตีน และวิตามิน ทำให้ไม่สามารถเผาผลาญสารอาหารได้อย่างสมบูรณ์ เกิดสารอาหารหลงเหลือในเซลล์ สะสมเป็นไขมันตามร่างกาย

หรือคนที่น้ำหนักขึ้นง่าย ออกกำลังกายเท่าไรก็ไม่ลดลง อาจมีสารพิษสะสมในชั้นไขมัน ทำให้ไขมันบริเวณนั้น ไม่สามารถสลายตัวเองได้ ต้องอาศัยการกระตุ้น และการล้างสารพิษร่วมด้วย

การปรึกษาแพทย์ผู้ชำนาญการ จะช่วยให้คุณรู้ได้ว่าปัญหาที่แท้จริงคืออะไร และแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด

Hormonal Check

ตรวจวัดระดับฮอร์โมนในร่างกาย ว่าเป็นอย่างไร เพื่อประเมินความผิดปกติของเหล่าอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นก่อนการเกิดโรค

Hormonal Check (ตรวจวัดระดับฮอร์โมน)

สาเหตุของน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นมาได้หลากหลาย ไม่ใช่เกิดกจาการกินมากเกินไปเพียงอย่างเดียว ส่วนใหญ่แล้วผู้ที่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักตัว ไม่ว่าจะน้อยเกินไป หรือมากเกินไป มักมีภาวะฮอร์โมนเสียสมดุลซ่อนอยู่ ทำให้สูญเสียกลไกการควบคุมเมตาบอลิซึมและกลไกการรับรู้ความหิว/อื่มของร่างกายไป

การตรวจระดับฮอร์โมนจะทำให้รู้ได้ว่าฮอร์โมนตัวใดมีมากหรือน้อยเกินไป ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือใช้ฮฮร์โมนธรรมชาติตัวใดทดแทน เพื่อปรับสมดุลฮอร์โมนให้เข้าสู่ระดับปกติ ให้ร่างกายได้กลับมาทำงานได้เป็นปกติ

Laboratory

การตรวจความแข็งแรงของร่างกาย และให้การรักษาอย่างถูกต้อง จะช่วยส่งเสริมให้ร่างกายกลับมาควบคุมน้ำหนักตัวได้ใหม่อีกครั้งนึง

Laboratory (การตรวจอื่นๆทางห้องปฏิบัติการ)

ภาวะน้ำหนักน้อยหรือมากกว่าปกติ สามารถส่งผลต่อการทำงานของเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกาย จนเกิดเป็นความเสื่อมของอวัยวะได้ เมื่ออวัยวะเสื่อมถอยลงจะทำให้กลไกการควบคุมน้ำหนักแย่ตามไปด้วย กลายเป็นวงจรอุบาทหมุนเวียนไม่สามารถหลุดพ้นได้ การตรวจความแข็งแรงของร่างกายและให้การรักษาอย่างถูกต้องจะช่วยส่งเสริมให้ร่างกายกลับมาควบคุมน้ำหนักตัวได้ใหม่อีกครั้งนึง

นอกจากนี้ยังสามารถตรวจวัดระดับวิตามิน แร่ธาตุ และโลหะหนักในร่างกายเพื่อหาภาวะ Hidden Hunger หรือระดับสารพิษในร่างกาย เพื่อวางแผนการให้สารอาหารทดแทนหรือการล้างสารพิษที่เหมาะสมต่อไป

ในผู้ที่น้ำหนักตัวน้อย หรือน้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็ว ควรตรวจหาสาเหตุ โดยเฉพาะการติดเชื้อต่างๆ ทั้งไวรัส แบคทีเรีย และพยาธิ รวมถึงตรวจคัดกรองความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งด้วย เนื่องจากสิ่งเหล่านี้จะทำให้ร่างกายต้องใช้พลังงานเป็นจำนวนมาก เกิดการเผาผลาญสารอาหารอย่างรวดเร็ว และไม่สามารถสะสมสารอาหารใหม่ๆได้จนน้ำหนักตัวลดลงผิดปกติ

Dietary & Exercise Plan

การวางแผนอาหาร และออกกำลังกาย โดยแพทย์ผู้ชำนาญด้านโภชนาการ เพื่อให้การควบคุมน้ำหนักเป็นไปได้อย่างราบรื่น ปลอดภัย

Dietary & Exercise Plan (การวางแผนอาหารและออกกำลังกาย)

“เอาเข้าให้น้อยกว่าเอาออก” เป็นหลักการง่ายที่สุดในการลดน้ำหนัก

“เอาเข้าให้มากกว่าเอาออก” เป็นหลักการที่ง่ายที่สุดในการเพิ่มน้ำหนัก

แต่คุณทำด้วยตัวเองได้หรือไม่….?

จะดีกว่ามั้ยถ้ามีแพทย์ผู้ชำนาญการด้านโภชนาการคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด และร่วมกันวางแผนวิถีการใช้ชีวิต เพื่อให้การควบคุมน้ำหนักเป็นไปได้อย่างราบรื่น ปลอดภัย

IV Treatment

การให้สารอาหารทดแทนที่ถูกต้องทางหลอดเลือด เผื่อให้ร่างกายฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงลดภาวะภูมิแพ้ และช่วยควบคุมน้ำตาล

IV Therapy (การให้สารอาหารทางหลอดเลือด)

ผู้ที่มีปัญหาควบคุมน้ำหนักลำบากอาจมีภาวะ Hidden Hunger หรือการขาดสารอาหารบางชนิดโดยไม่รู้ตัวแอบแฝงอยู่ โดยเฉพาะการขาดโปรตีนและวิตามิน ทำให้ไม่สามารถเผาผลาญสารอาหารได้อย่างสมบูรณ์ เกิดสารอาหารหลงเหลือในเซลล์ สะสมเป็นไขมันตามร่างกาย

หรือคนที่น้ำหนักขึ้นง่าย ออกกำลังกายเท่าไรก็ไม่ลดลง อาจมีสารพิษสะสมในชั้นไขมัน ทำให้ไขมันบริเวณนั้นไม่สามารถสลายตัวเองได้ ต้องอาศัยการกระตุ้นและการล้างสารพิษร่วมด้วย

การให้สารอาหารทางหลอดเลือดสามารถช่วยแก้ปัญหาบางอย่างของคุณได้ เช่น การให้สารอาหารและวิตามินทดแทน การล้างสารพิษ การใช้โปรตีนพิเศษกระตุ้นการเผาผลาญ เป็นต้น โดยแพทย์จะเป็นผู้วิเคราะห์และวางแผนการรักษาที่เหมาะสมให้กับคุณ

Hormone & Supplement

เมื่อการตรวจ และหาสาเหตุของความผิดปกติในการควบคุมน้ำหนักได้แล้ว จะใช้ฮอร์โมน และอาหารเสริมควบคู่กันในแผนการรักษา

Hormone & Supplement (การใช้ฮอร์โมนและอาหารเสริม)

เมื่อได้รับการตรวจและหาสาเหตุของความผิดปกติในการควบคุมน้ำหนักได้แล้ว แพทย์จะเป็นผู้วิเคราะห์และวางแผนการรักษาที่เหมาะสมให้กับคุณ เช่น การปรับสมดุลฮอร์โมนโดยการใช้ฮอร์โมนธรรมชาติ หลีกเลี่ยงฮอร์โมนสังเคราะห์ที่จะยิ่งไปรบกวนระบบต่างๆ และสามารถสะสมกลายเป็นสารพิษได้ หรือการปรับระบบเผาผลาญด้วยสารอาหารชนิดต่างๆ กู้คืนเมตาบอลิซึมให้กลับเป็นปกติ การใช้วิตามินและสารพฤกษเคมีที่ช่วยควบคุมความรู้สึกหิว/อิ่ม และลดความรู้สึกอยากน้ำตาล (Sugar craving) เป็นต้น

ในประเทศไทยการใช้ยาเพื่อควบคุมน้ำหนักนั้นทำได้ยาก เนื่องจากกฎข้อบังคคับที่แพทยสภาและองค์การอาหารและยาได้บังคับไว้ ทำให้ผู้ที่น้ำหนักตัวสูงเล็กน้อยไม่สามารถใช้ยาได้ อีกทั้งยาควบคุมน้ำหนักยังมีผลข้างเคียงต่อระบบประสาท ระบบทางเดินอาหาร และระบบหัวใจได้ ยกเว้นยาตัวใหม่ล่าสุดจากสหรัฐอเมริกา เป็นยาเลียนแบบโปรตีนธรรมชาติในร่างกายของเราชนิด Glucagon-Like Peptide-1 (GLP-1) receptor agonist ซึ่งจะไปกระตุ้นตัวรับสัญญาณของสมอง ตับอ่อน และทางเดินอาหาร ช่วยควบคุมความอยากอาหาร ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด เพิ่มความรู้สึกอิ่มหลังทานอาหารให้อยู่นานขึ้น และยังพบการออกฤทธิ์ระดับยีนส์ ทำให้การแสดงออกของยีนส์ที่ทำให้อ้วนลดลง นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์ลดความเสียงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยไปลดการอักเสบของหลอดเลือด ลดความแข็งของหลอดเลือด ทำให้หลอดเลือดขยายตัวได้ดีขึ้น ลดความดันโลหิตลงได้อีกด้วย

How to Fasting

การอดอาหารแบบต่างๆ สามารถช่วยในการควบคุมน้ำหนัก ทั้ง คีโตจีนิก ไดเอท การกินอาหารที่มีคาร์โบไฮเดตรต่ำ และการทำ if

How to Fasting (การอดอาหารแบบต่างๆ)

ในโลกโซเชียลมีการพูดถึงวิธีการรับประทานอาหารแบบต่างๆมากมายที่สามารถช่วยในการควบคุมน้ำหนัก ทั้ง คีโตจีนิก ไดเอท (Ketogenic diet) การกินอาหารที่มีคาร์โบไฮเดตรต่ำ (Low Carb Diet) และที่ได้รับความนิยมสูงสุด มีงานวิจัยการันตีประโยชน์มากที่สุดคือการอดอาหารแบบชั่วคราว (Intermittent fasting)

สิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติถูกออกแบบมาให้อดมื้อกินมื้อ เนื่องจากความเป็นจริงในธรรมชาติเราไม่รู้ว่าเมื่อไรจะหาอาหารได้ เมื่อไรจะล่าสัตว์ได้ เมื่อไรจะหาพืชผักกินได้ ในเวลาที่ไม่มีอาหารร่างกายจำเป็นต้องนำพลังงานที่สะสมไว้มาใช้ และเป็นเวลาให้ร่างกายได้จัดระเบียบการทำงานต่างๆให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ แต่มนุษย์มีพัฒนาการมากมายที่ทำให้ชีวิตสะดวกสบายมากขึ้น (จนกระทั่งมากเกินไป) เริ่มตั้งแต่ยุคเกษตรกรรม ยุคอุตสาหกรรม จนกระทั่ง ยุคก้าวกระโดดของวิทยาศาสตร์ ทำให้มนุษย์มีกินสมบูรณ์จนล้น ในปัจจุบันไม่ว่าจะรวยหรือจนก็ยังมีกินได้ 3 มื้อ (หรือบางคนมากกว่า 3) ไม่มีช่วงพักให้ร่างกายได้นำของเก่ามาใช้ ไม่มีเวลาให้ร่างกายได้ขจัดสารพิษ ไม่มีเวลาให้ร่างกายได้จัดระเบียบภายในต่างๆ การอดอาหารบ้างจึงสามารถช่วยให้ร่างกายของเราได้มีเวลาจัดการสิ่งต่างๆ ทำให้สุขภาพดีขึ้น ทำงานได้อยากถูกต้องเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

เป็นความเชื่อว่าคนเราสามารถอดอาหารได้แค่ 7-10 วัน แต่จริงๆแล้วนั้นคนเราสามารถอดอาหารได้กี่วัน ไม่มีใครบอกได้ ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละคน (แต่ถ้าอดน้ำ สามารถเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็วภายใน 3-7 วัน) ในประวัติศาสตร์ การอดอาหารระยะยาวครั้งแรกที่มีประจักษ์พยานคือในปีค.ศ.1877 โดยนายแพทย์เฮนรี่ แทนเนอร์ (Dr.Henry Tanner) อดอาหารเป็นเวลา 31 วัน และได้อดอาหารอีกครั้งในปี 1880 เป็นเวลา 40 วัน ต่อหน้าสาธารณะชน ภายใต้การสังเกตการของสมาคมแพทย์ รวมทั้งหนังสือพิมพ์ The New York Times และการอดอาหารที่นานที่สุดที่มีการบันทึกไว้อยู่ที่ 368 วัน !!

วิธีการทำ Intermittent fasting มีหลายวิธี ขึ้นกับระยะเวลาที่อดอาหาร เช่น การอดระยะยาว 1-2 อาทิตย์, การอดรายวัน, การอดตามเวลานาฬิกา, การอดแบบงดดื่มน้ำร่วมด้วย เป็นต้น วิธีที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันคือการอดอาหารแบบตามเวลานาฬิกา โดยใช้การอดอาหาร 16 ชั่วโมง และมีช่วงรับประทานอาหาร 8 ชั่วโมงต่อวัน

กฎการอดอาหารแบบ 16/8 ที่ควรปฏิบัติตามคือ
1.ดื่มน้ำแร่ วันละ 2-3 ลิตร
2.กินอาหารเช้าเสมอ
3.กินแป้งให้น้อย งดน้ำตาลทุกชนิด
4.มื้อแรกหลังออกจากการอดอาหาร ต้องกินอาหารไร้สารพิษ ปริมาณน้อย
5.ดังนั้นหากทำตามกฎแล้วเราควรกินอาหารเช้าและเที่ยง แต่งดอาหารเย็นจนถึงเช้าวันรุ่งขึ้น และในตอนเช้าวันรุ่งขึ้นควรรับประทานจำพวกผักออร์แกนิค ไข่ไก่อารมณ์ดี น้ำมะพร้าว ผลไม้ปลอกเปลือกไร้สารพิษ เป็นต้น

การอดอาหารแบบ 16/8 สามารถทำได้ต่อเนื่อง หรือควรทำอย่างน้อย 2 วัน/สัปดาห์ ประโยชน์ของการกดอาหารแบบ 16/8 นอกจากช่วยให้ร่างกายได้ควบคุมน้ำหนักได้ดีขึ้นแล้วยังช่วยลดความดันโลหิต ลดโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจ ลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็ง ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลและการใช้น้ำตาลของร่างกาย ลดการดื้อต่ออินซูลิน เพิ่มการสร้างสารต้านอักเสบและสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกาย ทำให้เซลล์แข็งแรงขึ้น การทำงานของสมองดีขึ้น ความจำและการเรียนรู้ดีขึ้น ช่วยยืดอายุขัย ให้อายุยืนยาวอย่างแข็งแรง

  • เหมาะสำหรับเด็ก อายุ 5-15 ปี
  • เหมาะสำหรับหนุ่มสาววัยทำงาน
  • เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ วัยทอง