ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย

เวลาทำการ : เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 8:00 – 21:00 น.

Anti-aging and Regenerative medical center

ดูแลรักษา และฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวม ให้การดูแลได้ทั้งผู้ที่สุขภาพแข็งแรง และผู้ป่วยโรคต่างๆ การหาความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรัง การฟื้นฟูสภาพร่างกาย การกำจัดสารพิษ การปรับภาวะสมดุลของฮอร์โมน ดูแลปัญหาภูมิแพ้ เพื่อสุขภาพที่ดีจากภายในสู่ภายนอก เพื่อป้องกันความเสื่อม และการเจ็บไข้ได้ป่วย อันเนื่องจากวัยที่เพิ่มสูงขึ้นอายุที่มากขึ้น ประสิทธิภาพในการทำงานของระบบต่างๆ ในร่างกาย ก็เสื่อมถอยลง

ตรวจสอบตารางแพทย์ที่ปรึกษา

Get Appointment

รับคำปรึกษาฟรีกันแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อให้คุณได้รับการดูแลอย่างถูกวิธี

สนใจทำนัดหมาย

Appointment Schedule

Sat - Sun : 8:00 AM - 5:30 PM
Mon - Tue : 8:00 AM - 5:30 PM
Wed - Thur : 8:00 AM - 5:30 PM
Friday : Closed