OPERATIVE DENTISTRY : รักษาบูรณะฟันแบบไร้โลหะ

การรักษาบูรณะฟันแบบไร้โลหะ เพื่อป้องกันอันตรายจากการใช้โลหะทางทันตกรรม ที่อาจมีผลต่อสุขภาพร่างกายโดยรวม

Metal Free Restoration (การบูรณะฟันแบบไร้โลหะ)

Medtopia Holistic Dentistry clinic มีการรักษาบูรณะฟันแบบไร้โลหะ เพื่อป้องกันอันตรายจากการใช้โลหะทางทันตกรรม ที่อาจมีผลต่อสุขภาพร่างกายโดยรวม และมีความสวยงาม และแข็งแรงใกล้เคียงฟันธรรมชาติ

Composite Filling (อุดฟันด้วยวัสดุเรซินคอมโพสิต)

วัสดุอุดสีเหมือนฟัน (เรซินคอมโพสิต) เป็นวัสดุอุดที่มีสีใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติ จึงมักถูกเลือกใช้สำหรับบริเวณที่ต้องการความสวยงาม วัสดุอุดนี้มีความแข็งแรงพอสมควร แต่รับแรงบดเคี้ยวได้ไม่มากนัก จึงไม่นิยมใช้อุดฟันขนาดใหญ่ อาจจะเกิดการบิ่น แตกหักได้ง่าย นอกจากนี้ในระยะยาวสามารถติดสีคราบจากชา กาแฟ หรือยาสูบได้

Ceramic filling, (Ceramic inlay/Onlay) (การอุดฟันด้วยเซรามิก (เซรามิกอินเลย์/ ออนเลย์))

อินเลย์/ออนเลย์ (Inlay/Onlay) คือการสร้างชิ้นวัสดุบูรณะภายนอกช่องปาก ภายหลังการกรอแต่งโพรงฟัน แล้วนำมายึดติดด้วยกาวทางทันตกรรม เมดโทเปียสหคลินิกใช้เทคโนโลยี CAD/CAM มาช่วยในการออกแบบ และสร้างชิ้นงานด้วยคอมพิวเตอร์ ร่วมกับการกลึงชิ้นเซรามิก และทำการยึดติดให้คนไข้จนเสร็จ ภายในการรักษาเพียงครั้งเดียวได้ ต่างจากเดิมที่คนไข้ต้องเข้ามาพบทันตแพทย์ และทำการรักษาราว 2-3 ครั้ง

การบูรณะฟันด้วยเซรามิกอินเลย์/ออนเลย์ จะมีความแข็งแรงทนทานมากกว่าการอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟันเรซินคอมโพสิต

  • เหมาะสำหรับเด็ก อายุ 5-15 ปี
  • เหมาะสำหรับหนุ่มสาววัยทำงาน
  • เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ วัยทอง