PROSTHODONTICS : บูรณะฟันน

บูรณะฟันที่สูญเสียไป และแก้ไขปัญหาฟันที่เปราะบาง หรือแตกหัก โดยการสร้างวัสดุคล้ายฟันขึ้นมาทดแทน เพื่อการใช้งานบดเคี้ยว หรือความสวยงาม ซึ่งจะประกอบไปด้วย รากฟันเทียม ครอบฟัน สะพานฟัน ฟันปลอม การอุดฟันด้วยวัสดุเรซินสีเหมือนฟัน หรือวัสดุอะมัลกัม

Metal Free Crown & Bridge (ครอบ และสะพานฟันเซรามิกแบบไร้โลหะ)

ครอบฟัน (Crown) เมื่อฟันได้รับความเสียหายรุนแรง เช่น ฟันผุมาก ฟันแตกขั้นรุนแรง ฟันหัก ฟันบิ่น จนไม่สามารถบูรณะด้วยการอุดฟันได้ จึงจำเป็นต้องทำครอบฟัน ( Crowns ) เพื่อบูรณะฟันให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ หรือเพื่อตกแต่งรูปทรงให้ฟันสวยงามดังเดิม

สะพานฟัน (Dental Bridge) คือ การบูรณะทดแทนฟันในกรณีที่สูญเสียฟันไปทั้งซี่คือถอนฟันไปแล้ว จัดเป็นฟันปลอมชนิดที่ติดแน่น ไม่ต้องถอดเข้าถอดออก สะพานฟันใช้งาน และมีความสวยงามเหมือนฟันธรรมชาติ ไม่มีตะขอ และแผ่นเหงือกปลอมเหมือนในฟันปลอมถอดได้

ครอบ และสะพานฟันมีทั้งแบบโลหะล้วน โลหะร่วมกันเซรามิก และเซรามิกล้วน แต่ที่ Medtopia Holistic Dentistry เราเลือกใช้เฉพาะครอบ และสะพานฟันแบบเซรามิกล้วนเท่านั้น เนื่องจากในอดีตเทคโนโลยีในการสร้างชิ้นงานเซรามิกล้วนยังไม่ดีนัก ความแข็งแรงของวัสดุพวกแก้วนี้ก็ไม่สูงจำเป็นต้องใช้ร่วมกับโลหะ แต่ปัจจุบันมีเซรามิกที่มีความแข็งแรงสูง และทนทานพอที่จะนำมาใช้บดเคี้ยวในปากได้ ทำให้ครอบฟันเซรามิกได้รับความนิยม และใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้น

ครอบฟันเซรามิกล้วน จะยอมให้แสงทะลุผ่าน และสะท้อนกลับใกล้เคียงฟันธรรมชาติ ครอบฟันจึงดูมีมิติ และเป็นธรรมชาติสูงกว่าครอบฟันโลหะเคลือบพอร์ซเลนมาก จึงมีความสวยงามที่เลียนแบบธรรมชาติได้ดีที่สุด (เมื่อเทียบกับวัสดุอื่นๆ) และครอบฟันไร้โลหะทำให้ไม่มีปัญหาเรื่องขอบดำ นอกจากนี้ยังไม่ต้องกังวลปัญหาความเป็นพิษของโลหะหนักต่างๆ หรือผลที่มีต่อร่างกายอีกด้วย

One day Crown (การรักษาโรคปริทันต์อักเสบ และการเกลารากฟัน)

โดยปกติแล้วการครอบฟันมักจะมีขั้นตอนยุ่งยาก เนื่องจากต้องมีการเตรียมความพร้อมของบริเวณที่จะทำการรักษาหลังจากฟันเสียหาย หรือสูญเสียฟัน พิมพ์ปากเพื่อส่งผลิตชิ้นงานครอบฟันในห้องปฏิบัติการ ผู้ป่วยมักจะต้องมาพบแพทย์อย่างน้อยสองครั้ง เพื่อทำการครอบฟัน Medtopia Holistic dentistry clinic ใช้เทคโนโลยีล่าสุด Digital Dentistry Workflow ระบบ Cerec®

ซึ่งเป็นผู้นำทันตกรรมระบบ CAD/CAM ที่สามารถสร้างครอบฟันที่เหมือนธรรมชาติได้ภายในวันเดียว โดยที่ผู้ป่วยไม่ต้องใส่ครอบฟันชั่วคราวขณะรอครอบฟันจริง และไม่ต้องกลับมาเข้ารับการรักษาอีกครั้ง ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาของผู้เข้ารับการรักษาได้มาก และปราศจากปัญหาต่างๆ ขณะใส่ครอบฟันชั่วคราว

Removable Denture (ฟันปลอมชนิดถอดได้)

ฟันปลอมชนิดถอดได้ คือ ฟันที่มาทดแทนฟันที่เสียไป ซึ่งสามารถใส่เข้า และถอดออกจากปากได้ แม้ว่าฟันปลอมอาจจะต้องใช้เวลาในการทำความคุ้นเคย และไม่มีทางที่จะรู้สึกเหมือนฟันธรรมชาติ แต่ฟันปลอมในปัจจุบันก็สามารถทำให้ดูเป็นธรรมชาติ และมีความสะดวกสบายมากกว่าเมื่อก่อน ฟันปลอมจะทำโดยเฉพาะสำหรับแต่ละคนในห้องปฏิบัติการทันตกรรม จากการรอยพิมพ์ที่ทันตแพทย์พิมพ์จากปากของผู้ป่วย

ฟันปลอมชนิดถอดได้มี 2 ประเภท คือ แบบทั้งปาก และแบบบางส่วน

  • เหมาะสำหรับเด็ก อายุ 5-15 ปี
  • เหมาะสำหรับหนุ่มสาววัยทำงาน
  • เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ วัยทอง