ROOT CANAL TREATMENT : รักษารากฟัน

การรักษารากฟัน คือขบวนการกำจัดเนื้อเยื่อในโพรงฟัน และคลองรากฟันที่มีการติดเชื้อ และอักเสบ ร่วมกับการทำความสะอาดในคลองรากฟันให้ปราศจากเชื้อโรค จากนั้นจึงอุดคลองรากฟัน และบูรณะตัวฟัน เพื่อความแข็งแรง และสวยงามให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ

ฟันที่ต้องได้รับการรักษารากฟัน ส่วนใหญ่เป็นฟันที่ผุลึกมากจนทะลุโพรงประสาทฟัน ฟันที่ร้าว แตกหัก หรือสึกจนทะลุโพรงประสาทฟัน และฟันที่ได้รับแรงกระแทกจากอุบัติเหตุ ทั้งหมดนี้ ล้วนแล้วแต่ทำให้มีเชื้อโรคเข้าไปในโพรงประสาทฟัน และทำให้เกิดการติดเชื้อของเนื้อเยื่อในโพรงประสาทฟันได้

โดยมักมีอาการปวดฟันขึ้นมาเอง อาจปวดแบบเป็นๆ หายๆ หรือปวดรุนแรงจนนอนไม่หลับ หรือทำให้ต้องตื่น เนื่องจากปวดฟันมาก หรือมีอาการเสียวฟันมากเวลาดื่มของร้อน หรือเย็น รู้สึกเจ็บฟันเวลาเคี้ยวอาหาร บางครั้งอาจพบว่าฟันเปลี่ยนสี มีสีคล้ำผิดปกติต่างจากซี่อื่น หรือมีอาการเหงือกบวม มีตุ่มหนอง หรือบวมบริเวณใบหน้าได้

ขั้นตอนการรักษา เริ่มจากการใส่ยาชา ใส่แผ่นยางกันน้ำลาย จากนั้นจึงกรอฟันเพื่อเปิดทางเข้าสู่โพรงประสาทฟัน กำจัดเนื้อเยื่อที่มีการติดเชื้อออกด้วยเครื่องมือที่มีขนาดเล็ก ร่วมกับการล้างคลองรากฟันด้วยน้ำยาที่มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อ และใส่ยาฆ่าเชื้อในคลองรากฟัน

เมื่อฟันมีอาการที่ปกติแล้ว จะทำการอุดคลองรากฟัน เพื่อปิดช่องว่างไม่ให้เชื้อโรคกลับเข้ามาอาศัยได้อีก โดยปกติจะใช้เวลาการรักษาประมาณ 2-3 ครั้ง ขึ้นอยู่กับความยากง่าย และสภาพการติดเชื้อของฟันแต่ละซี่ หลังจากนั้นจึงทำการบูรณะตัวฟันให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ

  • เหมาะสำหรับเด็ก อายุ 5-15 ปี
  • เหมาะสำหรับหนุ่มสาววัยทำงาน
  • เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ วัยทอง