SMART : รื้อวัสดุอุดฟันอมัลกัม

วัสดุอุดฟันอมัลกัม เป็นโลหะผสม ได้แก่ เงิน ตะกั่ว ดีบุก สังกะสี พลาเลเดียม ซึ่งผสมเข้ากับปรอท (mercury) ทำให้เกิดวัสดุอุดที่นิ่ม ทันตแพทย์สามารถนำวัสดุอุดนี้ใส่ในโพรงฟัน และกดอัดจนเข้ารูป วัสดุอุดจะแข็งตัวภายใน 24 ชั่วโมง ผู้ป่วยสามารถบดเคี้ยวฟันได้อย่างดี วัสดุอุดอมัลกัมนี้เป็นวัสดุอุดที่ราคาถูก ใช้งานง่าย มีความคงทนสูง อายุการใช้งานยาวนาน จัดว่าเป็นวัสดุที่ทันตแพทย์นิยมใช้บูรณะฟันอย่างมากในอดีต แต่ก็มีข้อเสียหลายอย่าง อาทิ

 • สีที่ไม่เหมือนฟันตามธรรมชาติ
 • การสูญเสียเนื้อฟันมากกว่าที่ควร (เนื่องจากการอุดด้วยอมัลกัมนั้นต้องใช้พื้นที่กว้าง กรอเนื้อฟันออกเยอะเพื่อรองรับวัสดุ)
 • วัสดุอมัลกัมอาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนสีของเนื้อฟันรอบๆ วัสดุอุดให้เป็นสีเทา
 • อาการแพ้สารปรอท เกิดขึ้นได้ประมาณ 1% ของผู้เข้ารับการอุดด้วยวัสดุอมัลกัม
 • ความเสี่ยงที่จะได้รับโลหะหนัก (สารปรอท) จากวัสดุอมัลกัม

ทันตกรรมแบบองค์รวม (Holistic Dentistry) และเวชศาสตร์ชะลอวัย (Anti-aging medicine) ให้ความสำคัญกับปัญหาสุขภาพของร่างกายแบบองค์รวมอย่างเป็นระบบ ดูแลแนะนำถึงปริมาณ และผลของโลหะหนักหลายชนิดว่ามีผลร้ายต่อร่างกายได้ และแนะนำว่าปรอทแม้ปริมาณน้อย ก็ก่อให้เกิดปัญหาต่อร่างกายได้หลายประการ

เช่น ภูมิแพ้ อาการทางระบบประสาท และสมอง ความจำสั้น ปวดหัว Alzheimer อ่อนเพลีย ทำให้กระวนกระวาย ภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมไปถึง โรค Multiple sclerosis หากเป็นไปได้จึงแนะนำว่าไม่ควรมีวัสดุอมัลกัม ซึ่งมีปรอทเป็นส่วนประกอบอยู่ภายในช่องปาก แต่การรื้อวัสดุอมัลกัมก่อให้เกิดไอปรอทขึ้นได้มาก จึงจำเป็นต้องมีกระบวนการที่เหมาะสมในการรื้อวัสดุอมัลกัม เพื่อลดอันตรายจะไอปรอทขณะรื้อ

Medtopia Holistic Dentistry Clinic ใช้เทคนิคแบบ SMART ในการรื้อวัสดุอุดฟันอมัลกัม เพื่อกำจัดวัสดุอมัลกัม และไอปรอทโดยรวดเร็วที่สุด โดย

 • ใช้แผ่นยางกันน้ำลาย เพื่อไม่ให้เศษวัสดุอมัลกัม และไอปรอทสัมผัสกับเนื้อเยื่อในช่องปาก
 • มีเครื่องดูดน้ำลายแรงสูง เพื่อกำจัดเศษวัสดุอมัลกัม และน้ำที่ใช้ในการกรอ
 • มีการใช้เครื่องดูดไอปรอทแรงสูงขณะทำหัตถการ
 • ให้ oxygen เพื่อลดการหายใจเอาอากาศที่ปนเปื้อนไอปรอทเข้าสู่ร่างกาย
 • เทคนิคการกรอ และอุปกรณ์ที่สามารถกรอรื้ออมัลกัมได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ หลังทำการรื้อวัสดุอุดฟันอมัลกัมแล้ว แนะนำให้ทำการล้างพิษปรอทร่วมกับแพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัยด้วยการทำคีเลชั่นบำบัด หรือการใช้ supplement ต่างๆ เพื่อกำจัดปรอทในกระแสเลือด

 • เหมาะสำหรับเด็ก อายุ 5-15 ปี
 • เหมาะสำหรับหนุ่มสาววัยทำงาน
 • เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ วัยทอง