แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย (ANTI-AGING)

Dr.Thanaporn Srisuppachaiya

“ภายนอกเรานั้นไม่สามารถงดงามได้ หากไม่มีรากฐานที่ดีจากภายใน เสมือนพืชพรรณจะงอกงาม หากเจริญบนผืนดินอันอุดม”

Monday-Friday
08:00 – 17:00 น.
Saturday
10:00 – 16:00 น.
Sunday
12:00 – 14:00น..

info@medtopiaclinic.com

098-9824658

เลขที่ 2 ซ.ประดิพัทธ์ 15​ ​ถนนประประดิพัทธ์ พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

Education

 • 2019 Master’s degree of Science (Anti-aging And Regenerative Medicine), Dhurakij Pundit University, Thailand
 • 2019 Diploma in Sexual Medicine, Division of Clinical Sexology and Sexual Medicine, Faculty of Medicine, Thammasat University, Thailand
 • 2019 Diploma in Clinical Sexology, Division of Clinical Sexology and Sexual Medicine, Faculty of Medicine, Thammasat University, Thailand
 • 2019 Certificate in Medical use of Cannabis extract for Healthcare Professionals, Department of Medical Services of Thailand
 • 2019 Certificate in Acupuncture and Moxibustion, Tianjin University of Traditional Chinese Medicine, China
 • 2019 Certificate 40 hrs Training in Medical and Nutritional Herbology, Integrative Functional Nutrition and Wellness Center (IFNW), Thailand
 • 2018 The American Board of Anti-Aging / Regenerative Medicine, ABAARM, United States of America
 • 2018 Certificate in Chelation Therapy by CMAT, Thailand
 • 2018 The Board of Nutritional Wellness, American Naturopathic Certification Board (ANCB)
 • 2017 Certificate in Advance Nutrition for Wellness by IFNW, Thailand
 • 2017 Certificate in Practical Cell Therapy by Health Education & Academics (HEAT), Thailand
 • 2017 Certificate 20 hrs Training in IV Nutrition Therapy For wellness and Chronic Disease: Module 1&2 by Integrative Functional Nutrition and Wellness Center (IFNW), Thailand
 • 2017, 24th Apr – 4th May Certificate Short Course in Practical Dermatology by Dermatological Society of Thailand
 • 2008 – 2014 Doctor of Medicine, Phramongkutklao College of Medicine