PEDIATRIC DENTISTRY : ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ให้คำปรึกษา ดูแลรักษา ป้องกันปัญหา สุขภาพช่องปาก และฟันแก่เด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุประมาณ 12 ปี ได้แก่ การขัดฟันเคลือบฟลูออไรด์, การเคลือบหลุมร่องฟันป้องกันฟันผุ, การอุดฟัน, การรักษาโพรงประสาทฟัน, การครอบฟัน กรณีที่มีฟันผุลุกลามมาก, การถอนฟัน, การ X-ray ตรวจสุขภาพฟัน , การใส่เครื่องมือกันฟันล้ม หรือเครื่องมือขยาย ช่องว่างสำหรับฟันแท้ [ Space Maintainer or Space Regainer ]

การรักษาทันตกรรมสำหรับเด็กครอบคลุมการดูแล และป้องกันปัญหาเหงือก ฟัน และสุขภาพช่องปากตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อสุขภาพในช่องปากที่ดีตั้งแต่เยาว์วัย

  • เหมาะสำหรับเด็ก อายุ 5-15 ปี
  • เหมาะสำหรับหนุ่มสาววัยทำงาน
  • เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ วัยทอง