แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณและความงาม (Aesthetic)

Dr.Somkiat Chandhranikul

“ภายนอกเรานั้นไม่สามารถงดงามได้ หากไม่มีรากฐานที่ดีจากภายใน เสมือนพืชพรรณจะงอกงาม หากเจริญบนผืนดินอันอุดม”

Monday-Friday
08:00 – 17:00น.
Saturday 10:00 – 16:00 น.
Sunday 12:00 – 14:00 น.

info@medtopiaclinic.com

098-9824658

เลขที่ 2 ซ.ประดิพัทธ์ 15​ ​ถนนประประดิพัทธ์ พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

Education

  • 35+ Years of experience in Premium Aesthetic Medicine
  • 2016 Certification of Merz Academy Hand on January & February
  • 2011-2013 Certification of Inject Now academy
  • 2011 Certification of Thread rejuvenation Training By Dr. HaewooLee
  • Clinical Facial Anatomy Dissection & Live injection Course, Amsterdam, The Netherlands
  • 1985 Doctor of Medicine Siriraj Hospital, Thailand