ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย

เวลาทำการ : เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 8:00 – 21:00 น.

Anti-aging and Regenerative medical center

ดูแลรักษา และฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวม ให้การดูแลได้ทั้งผู้ที่สุขภาพแข็งแรง และผู้ป่วยโรคต่างๆ การหาความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรัง การฟื้นฟูสภาพร่างกาย การกำจัดสารพิษ การปรับภาวะสมดุลของฮอร์โมน ดูแลปัญหาภูมิแพ้ เพื่อสุขภาพที่ดีจากภายในสู่ภายนอก เพื่อป้องกันความเสื่อม และการเจ็บไข้ได้ป่วย อันเนื่องจากวัยที่เพิ่มสูงขึ้นอายุที่มากขึ้น ประสิทธิภาพในการทำงานของระบบต่างๆ ในร่างกาย ก็เสื่อมถอยลง

Check doctor schedule

Get Appointment

รับคำปรึกษาฟรีกันแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อให้คุณได้รับการดูแลอย่างถูกวิธี

Get Appointment

Appointment Schedule

Sat - Sun : 8:00 AM - 5:30 PM
Mon - Tue : 8:00 AM - 5:30 PM
Wed - Thur : 8:00 AM - 5:30 PM
Friday : Closed