DENTAL IMPLANT : ฝังรากฟันเทียม

รากฟันเทียม เป็นการนำรากเทียมที่ทำมาจากวัสดุไทเทเนียม หรือเซรามิกที่มีลักษณะคล้ายสกรูใส่เข้าไปในกระดูกขากรรไกร เพื่อเป็นหลักยึดครอบฟัน สะพานฟัน หรือฟันปลอมถอดได้ทั้งปาก เพื่อทดแทนฟันที่สูญเสียไป โดยใช้เวลาในการรักษาทั้งหมดประมาณ 3-6 เดือน โดยระยะเวลา และจำนวนครั้งในการมารับการรักษาขึ้นกับปัจจัยหลายประการ เช่น ปริมาณ และคุณภาพของกระดูกขากรรไกร จำนวนฟันที่ต้องการทำรากฟันเทียม เป็นต้น

ทำไมต้องทำรากฟันเทียม

เป็นการใส่เพื่อทดแทนฟันที่สูญเสียไป โดยสามารถใช้รากฟันเทียมเพื่อยึดครอบฟัน หรือสะพานฟัน เพื่อเป็นฟันปลอมชนิดติดแน่นในปากโดยผู้ป่วยไม่สามารถถอดเองได้ หรือใช้ยึดฟันปลอมถอดได้ ช่วยให้ฟันปลอมถอดได้มีการยึดอยู่ที่แน่นขึ้น ไม่หลวมหลุดง่าย

ข้อดีของการทำรากฟันเทียม

  • รับประทานอาหารได้ปกติ ใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติ
  • ดูแลทำความสะอาดง่าย คล้ายการดูแลฟันธรรมชาติ
  • ส่งเสริมบุคลิกภาพ และความมั่นใจในการใช้ชีวิต
  • สุขภาพ และคุณภาพชีวิตดีขึ้น
  • อายุการใช้งานนาน โดยขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาของผู้ป่วย
  • เหมาะสำหรับเด็ก อายุ 5-15 ปี
  • เหมาะสำหรับหนุ่มสาววัยทำงาน
  • เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ วัยทอง